İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

-      Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak iş gücü kaybını ve iş sağlığı güvenliği alanında ki riskleri azaltmak,   
-      Risk analizi çalışmalarını zamanında, etkin bir şekilde tamamlayarak, muhtemel risklerin önceden belirlenmesini sağlamak ile bu konuda riski azaltıcı gerekli tedbirleri almak,  
-      Acil Durum Eylem planlarını hazırlayarak sürekli güncel kalmasını sağlamak,  
-      İş sağlığı güvenliği ile ilgili ulusal ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası yasal mevzuat, standart ve düzenlemelere uyum göstermek,  
-      İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerimizi işin özelliklerine uyumlu olarak sürekli geliştirmek ve gerekli donanımı temin etmek,  
-      İş sağlığı güvenliği ile ilgili çeşitli eğitim programları düzenleyerek çalışanlarımızı bilinçlendirmek,  
-      İş yerinde, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını işletmenin öncelikli hedefleri arasına almak ve bu konuda sorumlulukları en alt kademeden en üst kademeye kadar paylaşmak,  
-      İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal düzenlemelere uygun hareket etmeyi ve İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,  
-      İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları önceden tespit edip risklerin önüne geçerek çalışma ortamını ve şartlarını güvenli hale getirmek,  
-      Risk değerlendirmesi ve risk düzeyi azaltma etkinliklerine işletme içinde her düzeyde katılım için hedefler koymak ve İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirip “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı amaçlamak,  
-      Çalışanlarımıza güvenli iş ortamı sağlamak ve çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak adına katılımının zorunluğu olduğu ve çalışanlara danışılması İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini belirli aralıklarla organize etmek temel politikamızdır.