KALİTE POLİTİKAMIZ    

-      Süreç ve Risk temelli düşünceyi teşvik etmeyi,
-      Müşteri, çalışan, tedarikçi, paydaşlar, yasal şartlar, kamu kurumları gibi işletmemizin bağlamı kapsamında dikkate alınan ilgili tarafların ihtiyaçlarını belirlemeyi ve uygulanabilir ölçüde bu ihtiyaçları sağlamayı,
-      Proseslerimizi ve performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
-      Kurumsal sorumluluk politikalarımıza uyumu sağlatmayı,
-      Kalite yönetim sisteminin etkinliği hakkında hesap vermeyi,
-      Kalite yönetim sistemimizi belirli periyotlarla gözden geçirerek ihtiyaç olan kaynakları sağlamayı,
-      Kalite politikamızın kurum adına çalışanlara ve ilgili tarafların erişimine açık olduğunu,  

Taahhüt ederiz.